เร็วเข้า! ประกาศผลรางวัลเหลืออีก

ฝากเงินตอนนี้
DAYS
HOURS
MINS
SEC

คริสต์มาสนี้กับโปรโมชันพิเศษสำหรับลูกค้า INFINOX

ปรที่ต้องพึ่งดวงและความเฮง

จับฉลากและประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 15:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

ประกาศรางวัลผ่าน Facebook Page INFINOX Thailand

DAYS
HOURS
MINS
SEC

ทุกยอดฝาก 100 USD รับสิทธิ์จับฉลาก 1 สิทธิ์ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์สูงสุด

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล เพียงเทรดขั้นต่ำ 1 Lot ก็มีสิทธิ์เข้าร่วมทันที ไม่ต้องลงทะเบียน

รวมมูลค่าของรางวัลมากกว่า 100,000 บาท

รางวัลที่ 1

(จำนวน 1 รางวัล)

เงินสดมูลค่า 30,000 บาท

30,000฿

รางวัลที่ 2

(จำนวน 1 รางวัล)

เงินสดมูลค่า 15,000 บาท

15,000฿

รางวัลที่ 3

(จำนวน 1 รางวัล)

เงินสดมูลค่า 10,000 บาท

10,000฿

รางวัลที่ 4

(จำนวน 10 รางวัล)

เงินสดมูลค่า 3,000 บาท

3,000฿

รางวัลที่ 5

(จำนวน 10 รางวัล)

เงินสดมูลค่า 1,500 บาท

1,500฿

เงื่อนไขกิจกรรม

ระยะเวลากิจกรรม

 • ระยะเวลาซื้อขาย: 1 ธันวาคม 2563 เวลา 00:00 น. ถึง 28 ธันวาคม 2563 เวลา 23:59 น. (เวลา MT4)
 • ประกาศผลรางวัล: วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 15:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ประกาศรางวัลผ่าน Facebook Page INFINOX Thailand

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

 • กิจกรรมนี้สำหรับลูกค้า INFINOX ที่เปิดบัญชีซื้อขายจริงประเภท STP และ ECN เท่านั้น
 • ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีเทรดผ่านเว็บไซต์ทางการของ INFINOX ประเทศไทยภายใต้ใบอนุญาตกำกับดูแลของ Securities Commission of the Bahamas (SCB)
 • บัญชีภายใต้ IB และบัญชีที่เข้าร่วมกองทุน MAM สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ ยกเว้นบัญชี MAM มาสเตอร์ และกองทุน MAM ที่มีการจัดสรรแบบ P/L ไม่สามารถเข้าร่วมได้
 • บัญชีภายใต้ PAMM และบัญชี PAMM Master ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับการจับฉลากจะต้องมีปริมาณการเทรดสะสมในช่วงระยะเวลากิจกรรมมากกว่าหรือเท่ากับ 1.00 Standart Lot และสามารถเข้าร่วมพร้อมกับกิจกรรมอื่นได้
 • จำนวนสิทธิ์ในการจับฉลากจะนับจากยอดเงินฝาก โดยยอดฝากทุก ๆ 100 USD เท่ากับ 1 สิทธิ์ และไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์สูงสุด
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล
 • การคำนวณยอดปริมาณการซื้อขาย (Lot) จะคำนวณจากคำสั่งซื้อขายที่ปิดโพสิชันหลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสำเร็จแล้ว (ไม่ว่าคำสั่งนั้นจะเปิดเมื่อใด หากปิดโพสิชันในช่วงระยะเวลากิจกรรมจะถูกคำนวณเป็นปริมาณการซื้อขาย)
 • ยอดเงินฝากจะคำนวณจากรายการฝากเงินตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น การโอนเงินจากบัญชีภายใต้ชื่อเดียวกันไม่ถือว่าเป็นการฝากเงิน
 • ยอดเงินฝากและปริมาณการซื้อขายที่เกิดจากบัญชีภายใต้ชื่อเดียวกันจะถูกนำมาคำนวณด้วยทั้งหมด
 • ผลิตภัณฑ์ซื้อขายประเภทสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) จะไม่ถูกนำมาคำนวณในกิจกรรมนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทคงคลัง (Spot) UKOUSD และ USOUSD และผลิตภัณฑ์ประเภทดัชนีจะมีเกณฑ์การคำนวณ lot คือ 1 lot เท่ากับ 0.1 lot มาตรฐาน ส่วนผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น 1 lot เท่ากับ 1 lot มาตรฐาน
 • หากพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ประโยชน์จากความล่าช้าของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การเชื่อมโยงบัญชีหลายบัญชี ทำการซื้อขายแบบ Arbitrage หรือ Scalping ที่ปิดคำสั่งต่ำกว่า 2 นาที หรือการ Hedging โดยมีจุดประสงค์อื่นแอบแฝง รวมถึงการใช้วิธีเทรดที่ไม่ปกติ INFINOX มีอำนาจที่จะยกเลิกสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ที่เข้าข่ายกรณีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อมูลกิจกรรมทั้งหมดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตีความหมายแต่เพียงผู้เดียว

รายละเอียดของกิจกรรม

ยอดฝาก

ปริมาณเทรด

จำนวนสิทธิ์จับฉลากที่ได้รับ

100.00 USD

1 สิทธิ์

6.98 Lot

2,375.63 USD

1.00 Lot

23 สิทธิ์

8,935.00 USD

0.80 Lot

0 สิทธิ์

50.56 USD

2.42 Lot

0 สิทธิ์

ตารางตัวอย่างการคำนวณสิทธิ์จับฉลาก

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

 • ลูกค้า INFINOX Thailand ทุกท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียน
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อผู้ให้คำปรึกษาหรือใช้อีเมลที่สมัครเปิดบัญชีจริงส่งอีเมลมายัง support.thai@infinox.com เพื่อขอรับรางวัล โดยแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้
  - หัวเรื่อง: ยื่นคำขอรับรางวัล Christmas Gifts for Traders
  - รูปแบบเนื้อหาอีเมล: • ท่านสามารถยื่นคำขอรับรางวัลได้ช้าสุดไม่เกิน 7 วันหลังประกาศชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ผู้ที่ไม่ได้ยื่นคำขอเพื่อรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์รับรางวัลโดยสมัครใจและไม่สามารถยื่นคำขอรับรางวัลย้อนหลังได้หากเกินระยะเวลาดังกล่าว

+ ชื่อ-นามสกุล:

+ บัญชี MT4:

+ อีเมล:

+ เบอร์โทรศัพท์:

+ รายละเอียดบัญชีธนาคาร:

+ ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารภาษี:

+ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง (สำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

รายละเอียดการรับของรางวัล

 • หลังจากการคำขอรับเงินรางวัล Christmas Gifts for Traders บริษัทจะดำเนินการมอบเงินรางวัลภายใน 30 วันทำการ ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย การดำเนินการมอบเงินรางวัลอาจมีความล่าช้าออกไป
 • วิธีการมอบเงินรางวัล: บริษัทจะโอนเงินเป็นสกุลเงินบาทไปยังบัญชีธนาคารในไทยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • ผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบในส่วนของภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% โดยบริษัทจะดำเนินการหักภาษีก่อนทำการโอนมอบเงินรางวัล
 • บริษัทเป็นผู้จัดหาและรับผิดชอบในส่วนของมูลค่าของรางวัลเท่านั้น ค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดเช่น ค่าขนส่ง ภาษี และอื่น ๆ ผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด
 • ผู้เข้าร่วมยินยอมให้ บริษัทบันทึกภาพถ่ายหรือวิดีโอ หรือสัมภาษณ์ และอื่น ๆ รวมถึงอนุญาตให้ บริษัทนำข้อมูลไปใช้สำหรับสื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์

เพราะคุณคือคนพิเศษของเรา

สอบถามเพิ่มเติม

เอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้า INFINOX เท่านั้น